Informació corporativa

Consultoria

Presentació · Lluís Segú

Projectes nacionals

Projectes internacionals

Projectes d'infraestructures

Projectes de sistemes
d'informació


Projectes de formació

Visites

Gestió

Responsabilitat Social
Corporativa


Fundació S21

CATALÀ | ESPAÑOL


Projectes nacionals


Catalunya


Pla d’obertura del nou Hospital de Sant Joan Despí - Moisès Broggi
(i trasllat parcial de l’Hospital Dos de Maig de Barcelona)


Pla d’obertura i trasllat del nou Hospital Universitari Sant Joan
de Reus i tancament de l’actual


Jornades de reflexió estratègica 2009. Reptes 2010

Suport en la selecció de personal per al centre d’atenció primària Igualada 2

Assessorament en l’elaboració de plans estratègics dels serveis
de l’Hospital Sant Joan de Déu


Anàlisi del perfil prescriptor dels professionals del Centre Integral
de Salut Cotxeres i propostes de millora


Anàlisi del perfil prescriptor dels professionals de l’ABS la Roca i propostes de millora

Direcció econòmica i gerencial Cotxeres de Borbó

Pla funcional del nou hospital de l’Alt Urgell

Proposta de consultoria al Laboratori de Referència de Catalunya (LRC)
per al desenvolupament del contracte de gestió de les àrees de gestió
clínica (Parc de Salut Mar)


Proposta de col·laboració per al desenvolupament de l’oncologia al Parc de Salut Mar

Proposta per a la implementació a l’Institut de l’Aparell Locomotor (IAL) i a l’Institut d’Atenció Geriàtrica i Sociosanitària (IAGS) de DPO i política de qualitat

Centre d’Iniciatives del Barcelonès en l’àmbit de la Dependència (CIBAD). Ampliació

Pla estratègic 2010-2013 de l’empresa pública Gestió i Prestació
de Serveis de Salut (GIPSS) a Tarragona


Gestió sanitària integrada a Lleida

Pla funcional d’ampliació de l’Hospital Val d’Aran

Pla de viabilitat per a la Residència i Centre de Dia del municipi de Calafell

Pla de viabilitat i Pla funcional per al Centre de Dia del municipi de Sant Celoni

Diagnòstic de situació i línies de treball d’atenció a la dependència
al municipi de la Llagosta


Pla de viabilitat per al disseny d’una plataforma de serveis d’atenció a la dependència per a la gent gran a la Mancomunitat de la Vall del Tenes

Comunitat de Madrid

L’Hospital Clínico San Carlos davant l’àrea única i la lliure elecció

Projecte de desenvolupament d’indicadors per a la gestió per processos a l’Institut de Psiquiatria de l’Hospital Clínico San Carlos i atenció primària de la seva àrea

Posada en marxa de la gestió per processos en els instituts i unitats de gestió clínica

Posada en marxa de l’Institut de l’Aparell Locomotor (IAL)

Pla estratègic 2010-2013. Societat Espanyola de Farmacèutics
d’Atenció Primària (SEFAP)


Comunitat Valenciana

Pla de trasllat de l’Hospital Universitari La Fe de València

Illes Balears

Pla d’obertura i trasllat de l’Hospital Son Dureta de Mallorca (Hospital Son Espases)
Detall dels projectes

Catalunya

Pla d’obertura del nou Hospital de Sant Joan Despí - Moisès Broggi
(i trasllat parcial de l’Hospital Dos de Maig de Barcelona)

Barcelona. Maig 2009-febrer 2010

Contractant
Consorci Sanitari Integral

Descripció
Planificació i execució de l’obertura del nou Hospital de Sant Joan Despí - Moisès Broggi, amb el trasllat parcial de l’Hospital Dos de Maig, de Barcelona, al nou hospital. El nou hospital, amb més de 46.000 m2 construïts, té la particularitat de ser el primer hospital del seu nivell que s’obre a un terrritori a Catalunya. Disposa de 310 llits convencionals, 18 llits de crítics i semicrítics, 12 quiròfans, 53 consultoris i 46 places d’hospital de dia. També disposa d’una cambra hiperbàrica. En el nou hospital treballen 600 professionals i ofereix atenció a una població de més de 300.000 habitants.


Pla d’obertura i trasllat del nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus
i tancament de l’actual

Reus. Novembre 2009-setembre 2010

Contractant
Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Descripció
Procés de planificació i execució de l’obertura i trasllat d’un hospital universitari i tancament de l’antic. El nou HSJR té una superfície de 93.000 m2, una capacitat de 460 llits d’internament (hospitalització i sociosanitari), 60 boxs d’urgències i 36 places d’hospital de dia. En l’hospital treballen 1.000 professionals i anualment es preveu atendre aproximadament 1.000.000 de persones.


Jornades de reflexió estratègica 2009. Reptes 2010

Igualada. Desembre 2009-gener 2010

Contractant
Consorci Sanitari de l’Anoia

Descripció
Revisar el grau d’assoliment dels objectius estratègics previstos per a l’exercici 2009, mitjançant la participació de l’equip directiu i el conjunt de quadres de comandament. Definir els reptes estratègics per a l’exercici 2010. Preveure, descriure i assignar les principals línies de treball i els objectius a aconseguir.


Suport en la selecció de personal per al centre d’atenció primària Igualada 2

Igualada. Agost 2010-octubre 2010

Contractant
Consorci Sanitari de l’Anoia

Descripció
Acompanyament en la selecció de personal per al centre d’atenció primària Igualada 2. Selecció de metges, infermeres, pediatres, odontòlegs i administratius.


Assessorament en l’elaboració de plans estratègics dels serveis
de l’Hospital Sant Joan de Déu

Esplugues de Llobregat. Abril 2010-desembre 2010

Contractant
Hospital Sant Joan de Déu

Descripció
Elaboració de plans estratègics dels diferents serveis i seccions de l’Hospital Sant Joan de Déu, d’acord amb les directrius del Pla estratègic 2012 de l’Hospital. Els plans inclouen un exhaustiu diagnòstic de cada servei, el producte de les sessions participatives amb tots els professionals que l’integren, i la definició d’un model de futur amb les línies estratègiques i plans d’acció per a cada iniciativa definida.


Anàlisi del perfil prescriptor dels professionals del Centre Integral
de Salut Cotxeres i propostes de millora

Barcelona. Octubre 2010-desembre 2010

Contractant
CSC Vitae

Descripció
Anàlisi del perfil prescriptor dels professionals del CAP, a partir del qual es treballa en l’optimització dels recursos amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial al pacient i incrementar-ne la seguretat pel que fa a la presa de medicaments. Alhora s’ofereix suport i assessorament farmacèutic al clínic.


Anàlisi del perfil prescriptor dels professionals de l’ABS la Roca i propostes de millora
La Roca del Vallès.

Gener 2010-desembre 2010

Contractant
ABS la Roca del Vallès

Descripció
Anàlisi del perfil prescriptor dels professionals de l’ABS, a partir del qual es treballa en l’optimització dels recursos amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial al pacient i incrementar-ne la seguretat pel que fa a la presa de medicaments. Alhora s’ofereix suport i assessorament farmacèutic al clínic.


Direcció econòmica i gerencial Cotxeres de Borbó

Barcelona. Octubre 2006-octubre 2010

Contractant
CSC Vitae

Descripció
Projecte de construcció i equipament d’un nou centre sanitari i social a Barcelona valorat en 27 milions d’euros, i posterior gestió durant 30 anys per concessió administrativa de tots els equipaments excepte els municipals i el centre de salut mental, amb una facturació prevista anual de 14,5 milions d’euros.

El centre disposa de CAP, centre d’urgències d’atenció primària, centre sociosanitari i hospital de dia, centre de salut mental, biblioteca i casal per a gent gran.


Pla funcional del nou hospital de l’Alt Urgell

Alt Urgell. Gener 2010-juny 2010

Contractant
Gerència de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran (Govern Territorial de Salut de l’Alt Urgell).

Descripció
Elaboració del Pla director i funcional del nou hospital comarcal de l’Alt Urgell, mitjançant una metodologia participativa d’experts en matèries específiques. Plantejament de la futura realitat d’un nou hospital amb una previsió de cartera de serveis que, a partir de l’actual, millori i adeqüi en tot el que faci falta la seva concordança amb les necessitats futures de la població atesa i amb el territori.


Proposta de consultoria al Laboratori de Referència de Catalunya (LRC) per al desenvolupament del contracte de gestió de les àrees de gestió clínica (Parc de Salut Mar)

Barcelona. Novembre 2010-desembre 2010

Contractant
Laboratori de Referència de Catalunya, en nom de Parc de Salut Mar

Descripció
Desenvolupament dels contractes de gestió entre l’organització i les àrees de gestió clínica. El contracte de gestió estableix els objectius tant econòmics com assistencials que les parts haurien de complir, així com les competències de gestió d’ambdues parts.


Proposta de col·laboració per al desenvolupament de l’oncologia al Parc de Salut Mar

Barcelona. Setembre 2010-juny 2011

Contractant
Parc de Salut Mar

Descripció
Desenvolupament d’un model organitzatiu per potenciar l’oncologia en la corporació Parc de Salut Mar, basat en la continuïtat de l’atenció al pacient mitjançant la gestió clínica per processos.


Proposta per a la implementació a l’Institut de l’Aparell Locomotor (IAL) i a l’Institut
d’Atenció Geriàtrica i Sociosanitària (IAGS) de DPO i política de qualitat

Barcelona. Octubre 2009-abril 2010

Contractant
Parc de Salut Mar

Descripció
Després de la constitució de l’Institut de l’Aparell Locomotor i l’Institut d’Atenció Geriàtrica i Sociosanitària, es desenvolupa per a cada institut un pla de qualitat i una direcció per objectius, com a eines de gestió dels equips directius de cada institut.


Centre d’Iniciatives del Barcelonès en l’àmbit de la Dependència (CIBAD).
Ampliació. Comarca del Barcelonès.

Gener 2009-gener 2010

Contractant
Consell Comarcal del Barcelonès

Descripció
Continuació del projecte del mateix nom. Executat durant l’exercici 2008-2009, persegueix aprofundir en els objectius marcats en el seu antecessor i enfocats a l’anàlisi del fenomen de la dependència a la comarca del Barcelonès. L’execució ha derivat en diversos productes: elaboració d’un butlletí en el qual s’aborden els temes més significatius per a l’àrea geogràfica d’anàlisi en l’entorn de la dependència; monografies en les quals s’analitzen amb detall els eixos temàtics més rellevants per als municipis, etc.


Pla estratègic 2010-2013 de l’empresa pública Gestió i Prestació
de Serveis de Salut (GIPSS) a Tarragona

Tarragona. Novembre 2009-maig 2010

Contractant
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GIPSS)

Descripció
Elaboració i redacció de la revisió del Pla estratègic 2005- 2009 i actualització en el període 2010-2013.


Gestió sanitària integrada a Lleida

Lleida. Maig 2009-juny 2010

Contractant
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)

Descripció
Establir una aliança estratègica entre l’Institut Català de la Salut i Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) i estructurar-la mitjançant un procés pel qual aquestes dues entitats, en l’àmbit territorial de Lleida, evolucionin cap a la conformació d’un consorci d’abast territorial on s’integrin totes dues.


Pla funcional d’ampliació de l’Hospital Val d’Aran

Lleida. Maig 2009-febrer 2010

Contractant
Aran Salut

Descripció
Proposar l’adequació de l’hospital per dotar-lo de la capacitat i la tecnologia perquè continuï sent un referent per a la recuperació de la salut dels ciutadans, però que també sigui atractiu per als professionals durant els pròxims vint-i-cinc anys.

Pla de viabilitat per a la Residència i Centre de Dia del municipi de Calafell

Calafell. Desembre 2010-en curs

Contractant
SUARA Cooperativa

Descripció
Disposar de béns a partir dels quals determinar tant la necessitat com la viabilitat d’un dispositiu residencial –format per places de residència assistida i centre de dia– al municipi de Calafell.


Pla de viabilitat i Pla funcional per al Centre de Dia del municipi de Sant Celoni

Sant Celoni. Novembre 2010-abril 2011

Contractant
Diputació de Barcelona

Descripció
Els continguts s’han estructurat en dues parts; la primera d’elles, la realització d’un pla funcional arquitectònic que permeti disposar dels elements i requisits bàsics a fi de garantir un funcionament òptim del nou dispositiu; la segona, un pla de viabilitat en el qual constin les principals fonts de finançament així com un balanç d’ingressos i despeses per disposar d’escenaris que permetin contemplar la sostenibilitat econòmica del centre de dia en un futur a curt termini.


Diagnòstic de situació i línies de treball d’atenció a la dependència
al municipi de la Llagosta

La Llagosta. Juny 2010-febrer 2011

Contractant
Diputació de Barcelona

Descripció
Es van plantejar dos objectius principals: en primer lloc, conèixer el nivell de demanda ciutadana quant a serveis d’atenció social i a la dependència al municipi de la Llagosta i la seva àrea d’influència territorial; en segon lloc, determinar si l’actual centre social per a gent gran del municipi podria, després de les intervencions pertinents, ser reconvertit en un centre de dia.


Pla de viabilitat per al disseny d’una plataforma de serveis d’atenció
a la dependència per a la gent gran a la Mancomunitat de la Vall del Tenes

Vall del Tenes. Juliol 2010-gener 2011

Contractant
Diputació de Barcelona

Descripció
Disposar d’escenaris, des d’una perspectiva econòmica, a través dels quals visualitzar la sostenibilitat d’un dispositiu format per places de residència assistida i centre de dia en el territori de la Mancomunitat de la Vall del Tenes.Comunitat de Madrid

L’Hospital Clínico San Carlos davant l’àrea única i la lliure elecció

Madrid. Octubre 2010-maig 2011

Contractant
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)

Descripció
La Comunitat de Madrid ha engegat un ambiciós projecte d’àrea única i de lliure elecció. Paral·lelament, han entrat en funcionament una sèrie de nous hospitals que acosten l’atenció al ciutadà i que estan canviant sensiblement el trànsit d’usuaris a la comunitat. L’HCSC ha de posicionar-se davant aquesta nova realitat a partir de la seva missió i el seu rol d’hospital universitari de referència terciari, procurant buscar un equilibri entre l’atracció com a hospital comunitari i d’àrea.


Projecte de desenvolupament d’indicadors per a la gestió per processos a l’Institut de Psiquiatria de l’Hospital Clínico San Carlos i atenció primària de la seva àrea

Madrid. Desembre 2009-abril 2010

Contractant
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)

Descripció
El desenvolupament de la gestió per processos orientada a l’excel·lència, alhora que a la disminució de la variabilitat clínica, és el mitjà per obtenir els millors resultats clínics. Per objectivar-ho i fer-ne el seguiment és imprescindible dissenyar els mecanismes d’avaluació necessaris, que permetin a l’equip establir dinàmiques de millora contínua. El desenvolupament dels indicadors per a la gestió per processos permet als professionals de tots els àmbits compromesos en aquesta labor aportar-los un element de motivació, de millora i de cohesió d’equip.


Posada en marxa de la gestió per processos en els instituts i unitats de gestió clínica

Madrid. Octubre 2010-maig 2011

Contractant
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)

Descripció
L’HCSC ha estat pioner en la posada en marxa d’un model rigorós de gestió clínica. Aquest model ha posat l’accent en els aspectes més estructurals del mateix (gestió clínica) i hauria de completar-se implementant en el dia a dia els instruments vinculats a la “gestió de la clínica” per acabar d’implicar i comprometre tots els professionals i no solament els responsables del “govern clínic” dels instituts i unitats de gestió clínica (INS i UGCL).


Posada en marxa de l’Institut de l’Aparell Locomotor (IAL)

Madrid. Desembre 2010-setembre 2011

Contractant
Hospital Clínico San Carlos (HCSC)

Descripció
Des de fa anys, un dels projectes estratègics estrella de l’HCSC és la posada en marxa d’un model de gestió clínica que implica, entre altres, la transformació dels serveis convencionals en unitats de gestió clínica (UGCL) i/o instituts. En aquesta línia d’actuació, correspon ara la constitució i posada en marxa de l’IAL entès com l’actuació conjunta de cirurgia ortopèdica i traumatologia, rehabilitació i reumatologia en els processos compartits per a aquests tres serveis.


Pla estratègic 2010-2013. Societat Espanyola de Farmacèutics d’Atenció Primària (SEFAP)

Madrid. Desembre 2009-abril 2010

Contractant
Societat Espanyola de Farmacèutics d’Atenció Primària (SEFAP)

Descripció
Oferir assessoria per guiar i donar suport a l’actual equip directiu de la SEFAP en l’elaboració del seu Pla estratègic i facilitar-ne la implantació.Comunitat Valenciana

Pla de trasllat de l’Hospital Universitari La Fe de València

València. Juliol 2010-maig 2011

Contractant
Hospital Universitari La Fe de València

Descripció
Disseny, planificació i execució del Pla de trasllat de l’Hospital Universitari La Fe de València a les noves instal·lacions del nou hospital. El nou Hospital ocupa una superfície edificada de 260.000 m2, i té una capacitat de 1.000 llits (en habitacions individuals), 39 quiròfans (6 d’ells intel·ligents) i 195 locals per a consultes.Illes Balears

Pla d’obertura i trasllat de l’Hospital Son Dureta de Mallorca (Hospital Son Espases)

Maó. Març 2010-juny 2011

Contractant
Hospital Son Dureta

Descripció
Disseny, planificació i execució del Pla de trasllat de l’Hospital Son Dureta a les noves instal·lacions de l’Hospital Son Espases. El nou Hospital Son Espases té una superfície edificada de 172.000 m2, una capacitat de 820 llits, 107 boxs de vigilància intensiva, i 40 boxs i 230 espais per a consultes externes. A l’Hospital Son Espases treballen 4.300 professionals i dóna cobertura a una població de 330.000 persones.