Informació corporativa

Consultoria

Presentació · Lluís Segú

Projectes nacionals

Projectes internacionals

Projectes d'infraestructures

Projectes de sistemes
d'informació


Projectes de formació

Visites

Gestió

Responsabilitat Social
Corporativa


Fundació S21

CATALÀ | ESPAÑOL


Presentació


La Unitat de Consultoria té com a missió fonamental generar utilitats econòmiques al Consorci, mitjançant la comercialització de productes derivats del coneixement existent al si de l' organització i entre els seus associats. Es dedica, principalment, a l’aplicació de solucions als problemes d’eficiència, qualitat i sostenibilitat dels sistemes públics de salut, derivades de l'experiència de trenta anys de model sanitari català, tant a escala nacional com internacional.

Les línies de negoci que desenvolupa aquesta unitat inclouen tots els àmbits de gestió desenvolupables en un sistema de salut. Les línies d’activitat en l’àmbit nacional de Catalunya i d’Espanya es concentren fonamentalment en activitats de suport a la mesogestió i a la microgestió, mentre que en l’àmbit internacional s’inclouen de forma rellevant les activitats dirigides a potenciar també la macrogestió, ja sigui a escala de ministeris de salut, entitats autònomes d’assegurament públic (instituts de Seguretat Social) o d'institucions rectores d’entorns territorials descentralitzats (estats descentralitzats).

Els objectius que la Unitat de Consultoria es va plantejar per a l’any 2010 s’han dirigit a aconseguir un marc econòmic estable a mitjà termini i a desenvolupar internament una organització (tant central com perifèrica) adequada a la missió i, alhora, operativa, eficient i sòlida.

Des de la perspectiva purament comercial, la Unitat de Consultoria ha desenvolupat aquest any un total de 54 projectes, 22 en l’àmbit internacional i 32 a l’Estat espanyol.

De l’àmbit nacional destaca que ha suposat quasi el 30% de la facturació total de la consultoria i que ens hem consolidat com a líders en l'execució de plans d’obertura i trasllat de centres hospitalaris i en el desenvolupament de models de reorganització hospitalària en unitats de gestió clínica. Cal remarcar que 25 projectes d’aquest any 2010 han estat realitzats per encàrrec d’entitats associades al CSC i d’aquests, 6 pertanyen a la línea d’atenció social i a la dependència.

Pel que fa a l’àmbit internacional, s’han desenvolupat 22 projectes, vint dels quals a països d’Amèrica Llatina. Destacaríem, des de la perspectiva comercial, la consolidació de la nostra consultoria en països tan importants com el Brasil, Mèxic i Xile, així com la continuïtat i treball realitzat a Amèrica Central, l’Argentina i el Marroc, que hauria de donar fruits l’any 2011.

Cal fer esment també de la signatura de convenis de col·laboració amb universitats i organismes, que suposen el reconeixement explícit del Consorci a la regió llatinoamericana. Destaca el conveni signat amb l'Organització Panamericana de la Salut per al desenvolupament de cinc manuals d’implantació de xarxes integrades de salut.

Des del punt de vista intern, la divisió de Consultoria ha reorganitzat algunes de les seves estructures empresarials locals (Brasil) i ha incorporat la figura d’un director estratègic per a la regió, iniciant el procés per obrir-hi oficina l’any 2011. S’ha realitzat també l’anàlisi d’estratègies comercials a tot l’àmbit internacional i s’estan definint els processos de l’activitat i oficines per desenvolupar-los al 2011.

En definitiva, l’any 2010 ha permès mantenir-se i créixer des de la perspectiva econòmica i comercial i, alhora, consolidar els elements interns organitzatius, així com preparar el futur desenvolupament de les eines necessàries per garantir la qualitat i el control intern dels projectes.

Lluís Segú i Tolsa
Director de Consultoria CSC CiG