Informació corporativa

Consultoria

Gestió

Responsabilitat Social
Corporativa


Fundació S21

CATALÀ | ESPAÑOL


Fundació S21

La Fundació S21 canvia d'orientació

Durant els últims anys, l’activitat de la fundació del CSC en el camp de la gestió directa d’equipaments i serveis d’atenció social ha experimentat un creixement molt notable. A principis de 2010, la Fundació S21 gestionava el Centre Social i Sanitari de Viladecans Frederica Montseny, l'Hospital Sociosanitari Caixa Catalunya de la Vall d'Hebron, el Complex Gent Gran Sant Oleguer de Sabadell, el Centre Sociosanitari Sant Jordi de Cornellà de Llobregat i els Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) de Montcada i Reixac, de Santa Coloma de Gramenet i de Molins de Rei, amb més de 400 treballadors contractats entre tots els dipositius.  

Aquest augment progressiu en el volum d'activitat ha motivat la decisió del Patronat de la Fundació S21 de separar l’activitat de gestió per a tercers (associats, clients, consorcis locals participats pel CSC) de la resta de les línies d’actuació que li són pròpies.
Així, el 21 de setembre de 2010 es va crear CSC Atenció Social, una societat limitada unipersonal a la qual s’aniran traspassant progressivament les activitats de gestió d’establiments i serveis socials i d’atenció a la dependència que fins ara ha gestionat la Fundació S21.


Compromesos amb el desplegament de la Xarxa Pública de Serveis Socials

Durant 2010 la Fundació S21 ha reforçat la seva tasca de suport al desplegament de la Xarxa Pública Catalana de Serveis Socials i d’atenció a les persones amb dependència, en col·laboració amb les administracions, els ens locals i les entitats sense ànim de lucre. En aquest sentit,  destaquen dues iniciatives com són l'organització d'una jornada de reflexió que ha aplegat bona part del sector i la publicació d'un llibre que aporta la visió del Consorci en aquest procés.


Jornada Atenció a la dependència. Assoliments, reptes
i estratègies vers el 2015


El 25 de maig va tenir lloc una jornada de reflexió organitzada per la Fundació S21 amb el propòsit de fer balanç sobre el procés d'aplicació de la Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència (LAPAD) i estudiar els reptes i estratègies a assolir en aquest camp.

Més de 200 professionals i tècnics d’ajuntaments i centres proveïdors de serveis d’atenció social van participar en la jornada, que va comptar amb intervencions de reputats ponents del sector.


Propostes del CSC per al desplegament de la Xarxa de Serveis Socials

També al mes de maig, el Consorci va editar el llibre Aportació del CSC al desplegament de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. Es tracta d'un document que ha sorgit a partir del treball conjunt entre diversos experts del Consorci i d'entitats associades. En aquesta publicació, el CSC posa de manifest la seva ferma aposta per la consolidació de la provisió i gestió en l'àmbit dels serveis socials d'atenció a la dependència i fixa els principis que articulen el model CSC, en base a la suma de l'experiència adquirida.