Informació corporativa

Consultoria

Gestió

Presentació · Jordi Valls

Recursos gestionats

Responsabilitat Social
Corporativa


Fundació S21

CATALÀ | ESPAÑOL


Presentació

L’Àrea de Gestió del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha treballat, durant el 2010, una cartera de serveis diversificada que inclou des de la gestió directa de centres a la gestió mitjançant contractes de gestió gerencial, passant per la provisió de serveis de suport a la gestió o l’assessorament en plans d’empresa o de viabilitat adreçats tant als dispositius de salut com als socials.

Aquest any ha estat marcat per l’impacte del conjunt de mesures per contenir la despesa i reduir el dèficit públic, que s’han concretat en una disminució dels preus i de les tarifes vigents tant en el sector salut com en el social i han generat la necessitat d’ajustaments estrictes dins de cadascuna de les institucions.

L’Àrea de Gestió ha continuat donant suport a les vuit entitats, hospitals i organitzacions sanitàries integrades, amb les quals ja havia treballat en els darrers exercicis i ha contribuït a la cerca de solucions i a l’intercanvi de propostes i experiències entre els centres.

Quant als dispositius propis del CSC, la posada en funcionament del Centre Integral de Salut Cotxeres (CIS Cotxeres) durant el 2010 representa la culminació d’uns esforços continuats i l’oportunitat de portar a la pràctica un nou model d’integració. Així, el CIS Cotxeres reuneix, en un mateix edifici, un equip d’atenció primària, un servei d’urgències d’atenció primària (CUAP), serveis de suport al diagnòstic (laboratori i radiologia), un servei de rehabilitació, un centre de salut mental i un centre sociosanitari, amb els serveis de llarga estada i hospital de dia.

El del CIS Cotxeres és el segon equip d’atenció primària gestionat directament pel CSC. Pel que fa a l’EAP de la Roca del Vallès, cal recordar els excel·lents resultats obtinguts en l’estudi de Benchmarking de la Regió Sanitària de Barcelona corresponents a 2009, que s’han fet públics el 2010. Dels 210 equips avaluats, l’EAP de la Roca ha obtingut el millor resultat i ocupa la primera posició de la classificació.

Dins de l’àmbit sociosanitari i social també cal esmentar que s’ha renovat el contracte amb el CatSalut per a la gestió dels serveis sociosanitaris del Centre Sant Jordi de Cornellà i que, per entrar en funcionament al començament de 2011, s’han preparat dos nous serveis d’atenció domiciliària i la gestió d’un nou complex d’habitatges amb serveis.

Un canvi significatiu que afectarà els dispositius de la Fundació S21 és la creació de la nova empresa CSC Atenció Social SLU, que de manera progressiva es farà càrrec de l’activitat que fins ara feia la Fundació. Aquesta mesura ha de permetre la reorientació de la Fundació cap a altres activitats més adequades a la seva finalitat.

Finalment, cal recordar que l’Àrea de Gestió ha organitzat una nova edició del Curs de formació continuada per a directius i comandaments dels hospitals a l’escola de negocis ESADE, que en aquesta ocasió també s’ha ofert als equips directius dels centres de la Fundació S21 i l’ABS de la Roca.

Jordi Valls i Solé
Director de Gestió de CSC CiG