Informació corporativa

Presentació · Josep Abelló
Conseller delegat de CSC SA
President de CSC

Presentació · Ramon Cunillera
Director general de CSC SA
Director general de CSC

Mapa de serveis del Consorci

Òrgans de govern

Consultoria

Gestió

Responsabilitat Social
Corporativa


Fundació S21

CATALÀ | ESPAÑOL


CSC, SA

Consell d’Administració

President
Josep Maria Loza i Xuriach

Conseller delegat
Josep Abelló i Padró

Vicepresident primer
Jordi Aymamí i Roca

Vicepresident segon
Joan Rodés i Teixidor

Consellers
Roser Aguilar i Vidal
Roser Castillo i Pérez
Marta Continente i Gonzalo
Josep Cortada i Vila
Josep Fité i Benet
Francesc José María i Sánchez
Josep Martí i Martí
Amando Martín Zurro
Antoni Mirambell i Abancó
Xavier Niño i Núñez
Eduard Ortíz i Castellón
Núria Paniello i Cuartero
Ivan Planas i Miret
Robert Pujol i Ferrer
Jaume Raventós i Monjo
Lluís Sacrest i Villegas
Francesc Santacana i Martorell
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (representat per Anna Miró Sabater)
Joan Farré i Calpe
Jordi Bachs i Ferrer

Secretària
Yolanda Puiggròs i Jiménez de Anta
CSC CiG

Equip directiu

Director general
Ramon Cunillera i Grañó

Director de Consultoria
Josep Lluís Segú i Tolsa

Director de Gestió
Jordi Valls i Solé

Director economicofinancer
Eduard Casadevall i Sarrablo

Directora de Comunicació
Cristina Ferrer i López

Director de Recursos Humans
Josep Lluís Rus i Moreno

Directora de Serveis Jurídics
Yolanda Puiggròs i Jiménez de Anta