Informació corporativa

Presentació · Josep Abelló
Conseller delegat de CSC SA
President de CSC

Presentació · Ramon Cunillera
Director general de CSC SA
Director general de CSC

Mapa de serveis del Consorci

Òrgans de govern

Consultoria

Gestió

Responsabilitat Social
Corporativa


Fundació S21

CATALÀ | ESPAÑOL


Presentació

Aquest any 2010 ha estat el primer exercici en què el Consorci ha adoptat, definitivament, la nova denominació social de Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), després de les modificacions estatutàries aprovades l’any anterior. La implantació del nou nom i la nova imatge corporativa s’ha fet, amb força, en tots els fronts.

També ha estat un any de canvis en l’organigrama intern del Consorci, amb una nova direcció general única i amb les noves direccions operatives que es fan responsables de les quatre grans funcions del CSC: Associativa, Patronal, Gestió i Consultoria. En aquest document recollim els aspectes més destacats de la feina feta durant aquest any en els apartats propis de CSC, SA i en retem comptes a través de l’explicació dels resultats.

El 2010 ha estat impregnat per la constant preocupació per la sostenibilitat econòmica del sistema públic de salut i de benestar. El Consorci, com no podia ser d’altra manera, ha estat partícip dels grans reptes a què fa front el país. Apel·làvem, en la memòria de l’any anterior, a una necessària responsabilitat individual i col·lectiva per superar la situació i evitar la regressió. Creiem que, immersos en tots els esdeveniments que s’han acumulat en el darrer exercici, estem contribuint a aquesta superació de manera enormement responsable des dels diferents fòrums en els quals participa el CSC. Quan s’escriu aquesta presentació, mesos després del tancament de l’exercici, en una nova etapa legislativa i amb un impacte molt acusat de les noves mesures d’ajustament, encara és més oportú fer memòria de la feina feta.

L’activitat de les àrees de Gestió i de Consultoria, a través de les empreses de CSC, SA, ha de respondre a l’oportunitat que ens proporcionen moments com els actuals. La dificultat ens ha de servir per confirmar les nostres capacitats i compartir el talent de tots els col·laboradors (sorgits dels associats) per adaptar-nos, millorar i, fins i tot, créixer.

Cal recordar que l’estructura de CSC, SA, dedicada a la producció de serveis a tercers, té un doble objectiu que esdevé, alhora, un doble compromís. D’una banda, donar continuïtat a la motivació dels fundadors, ara fa 18 anys, ens permet difondre a l’exterior els valors i els instruments provats a les organitzacions sanitàries catalanes representades al Consorci. Això actua com un element de valor afegit per als seus protagonistes (plenament reconegut pels centenars d’experts que en alguna o moltes ocasions han col·laborat en els nostres projectes i ho continuen fent) i com un element de prestigi per a les institucions i per al país atès que ens converteix en referents internacionals en gestió sanitària. D’altra banda, la rendibilitat mercantil retorna a l'associació, principal accionista de la societat anònima, en forma de recursos que mantenen les instal·lacions i els equips professionals al seu servei, més enllà de les seves aportacions.

Aquest any s’ha completat el projecte que suposa el nostre salt quantitatiu més important en l’àmbit de la gestió: l’obertura del Centre Integral de Salut de Cotxeres, a la ciutat de Barcelona. És un projecte emblemàtic per al Consorci, que reuneix un nou concepte de col·laboració amb l’Administració per a la promoció d’equipaments sanitaris (la concessió administrativa) i un projecte funcional innovador, que integra en un mateix centre tots els nivells d’atenció al malalt crònic i fràgil.

L’experiència de l’EAP de la Roca del Vallès, model d’autonomia de gestió professional, ha experimentat el més gran dels èxits en quedar classificat com l’EAP amb més bons resultats en la valoració d’enguany del benchmarking de la Regió Sanitària Barcelona (entre més de 200 EAP) i el que acumula la millor posició en els darrers cinc anys.

Continuem amb la gestió de centres d’atenció a la dependència, hem consolidat el reconeixement de les fórmules de gestió dels serveis d’atenció domiciliària social a través dels diferents municipis amb què col·labora la Fundació S21 (Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Molins de Rei, Castellar del Vallès) i hem obtingut molt bons resultats de satisfacció i conservat l’equilibri financer.

La projecció internacional de CSC Consultoria i Gestió, SA ha estat superior en aquest exercici que en l’anterior, amb increments de contractació del 37%. S’han executat projectes de forma creixent al Brasil, Mèxic, Xile, l’Argentina i el Marroc i hem complert l’adaptació de l’oferta de serveis a les noves necessitats, com ara les transformacions organitzatives d’alguns sistemes de salut. En aquest moment estem consolidats amb sis oficines a la regió llatinoamericana: Mèxic (DF), l’Amèrica Central (Santo Domingo), Colòmbia (Bogotà), el Brasil (Rio), Xile (Santiago) i l’Argentina (Buenos Aires).

Els resultats ens permeten abordar el futur amb solidesa i s’han assolit, sobretot, com a fruit de l’esforç i la dedicació del magnífic grup de professionals que es troben darrere de totes les iniciatives: des dels departaments matrius de Barcelona als professionals de tots els centres gestionats; des dels responsables de les oficines de l’estranger als cuidadors domiciliaris dels SAD municipals; des dels consultors experts, que participen en més de 50 projectes arreu, a tots i cadascun dels treballadors dels nostres centres d’atenció primària, sociosanitària i residencial. Moltes gràcies a tots.

Ramon Cunillera i Grañó
Director general de CSC SA
Director general de CSC