Informació corporativa

Consultoria

Presentació · Lluís Segú

Projectes nacionals

Projectes internacionals

Projectes d'infraestructures

Projectes de formació

Visites

Gestió

CATALÀ | ESPAÑOL


Presentació


La Unitat de Consultoria del CSC ha executat 59 projectes durant l’any 2011, 28 dels quals s’han desenvolupat a l’Amèrica Llatina, 29 a Espanya i dos al Marroc.

A la regió llatinoamericana, Brasil, Xile i Mèxic són els països que han concentrat el volum més gran d'activitat de consultoria, encara que també caldria destacar la intensa acció comercial desenvolupada als països andins (Perú, Colòmbia i Equador) i a l’Amèrica Central, que esperem que doni fruits durant l’any 2012.

Els projectes internacionals implementats han comprès àmbits diversos de la nostra cartera de serveis, com ara l’avaluació d’organitzacions i sistemes de salut, la contractació de serveis, la definició de polítiques, els sistemes d’informació, la qualitat, les polítiques de medicaments o la planificació, però hem de destacar que nou dels projectes estaven orientats al disseny i la gestió de xarxes integrades de serveis de salut. Aquesta és una àrea emergent en gairebé tots els països llatinoamericans i el CSC ha treballat en experiències concretes de planificació i articulació de xarxes assistencials, però també en el desenvolupament de manuals per implementar-les, sota l’auspici de l’Organització Panamericana de la Salut.

Respecte al negoci en l’àmbit nacional, aquest ha estat molt marcat per l'escenari econòmic desfavorable en el sector públic espanyol, que ha incidit de manera negativa en el nombre de projectes i en el volum de facturació. Els projectes desenvolupats a Espanya durant l’any 2011 han inclòs àmbits de coneixement vinculats a la planificació del trasllat d’hospitals i nous models organitzatius hospitalaris basats en la gestió clínica, la dependència i la salut pública, entre els més destacables.

Una altra àrea de negoci rellevant durant l’any 2011, tant a escala nacional com internacional, és la vinculada a l’assessorament en infraestructures i equipaments sanitaris. S’han desenvolupat dotze projectes d’aquest tipus al llarg del 2011, cinc dels quals internacionals. La situació econòmica del sector públic espanyol fa preveure una disminució de l'activitat d’aquesta línia de negoci en l'àmbit nacional i que, en canvi, es mantingui i fins i tot s'incrementi en alguns dels països de la regió llatinoamericana especialment actius en el desenvolupament d’infraestructures sanitàries.

L’àmbit de consultoria del CSC ha acumulat, en els últims vint anys, una experiència internacional que constitueix, avui dia, un dels seus actius estratègics fonamentals. No obstant això, és indiscutible que el negoci de la consultoria a l’Amèrica Llatina ha canviat i ja no es focalitza en els projectes derivats del finançament multilateral. Avui, els clients s’han diversificat, els projectes són més curts i menys dotats econòmicament i la competència local i internacional és més gran. Aquesta situació ens obliga a adaptar-nos, amb més presència, i més continuada, als països mitjançant una acció comercial més sòlida i constant, com també amb el desenvolupament d’aliances estratègiques locals i internacionals. En definitiva, es requereix més presència i més capacitat d’interaccionar amb els potencials clients.

És per això que, durant l’any 2011, s’han consolidat les oficines ja existents de Mèxic, Xile i la República Dominicana, i s’ha posat en marxa la de Brasil, país on centrem una part important de les expectatives de creixement futur.

Així mateix, i en la línia de les accions previstes, hem rebut nou delegacions de l’exterior, entre les quals destaquem la del Ministre de Salut brasiler i el seu equip, la cúpula de l’OPS o les de l’Escola Nacional de Salut Pública del Brasil i la de l’Escola d’Economia i Negocis de la Universitat de Xile.

Independentment de la nova situació, que marca i marcarà el desenvolupament estratègic d’aquesta línia empresarial del CSC, l’experiència acumulada a la regió ens indica clarament que el model d’organització i gestió de la salut de Catalunya continua sent un producte vigent, apreciat i útil en la majoria de països del continent americà.

Lluís Segú i Tolsa
Director de Consultoria CSC CiG