Informació corporativa

Presentació · Manel J. Ferré
President de CSC, SA

Presentació · Ramon Cunillera
Director general de CSC, SA
Director general de CSC

Òrgans de govern

Consultoria

Gestió

CATALÀ | ESPAÑOL


Presentació

Fer memòria de l’exercici donant a conèixer públicament els resultats de la feina feta pel grup d’empreses de CSC, SA durant l’any és una manifestació de compromís i de rendiment de comptes als socis accionistes, als col·laboradors i a la societat.

Tenim el bon costum de fer-ho des de sempre, però ara, fruit de la profunda crisi, en l’etapa més convulsa i incerta que han viscut els ciutadans de Catalunya en els darrers trenta anys, el valor de la memòria anual es triplica: és la comunicació responsable dels resultats, és la demostració de l’esforç de molts col·laboradors i és, sobretot, una declaració honesta davant del país sobre què fem i què volem continuar fent. Com que, fruit de la convulsió social, és freqüent l’aparició d’afirmacions públiques sense contrast, alguna vegada referides a activitats d’aquest grup, la memòria pretén ser, a més a més, un punt de referència i de resposta davant la confusió i la desinformació.

Estatutàriament, les etapes de vigència dels òrgans de govern de CSC, SA coincideixen amb els períodes legislatius municipals. Per això aquest any 2011 s’ha produït la renovació dels membres del Consell d’Administració i de la Comissió Executiva. Es va fer a través de la Junta General Extraordinària del passat 30 de novembre, amb el nomenament de la nova presidència en la persona del Dr. Manel Ferré i la renovació de dotze dels vint consellers actuals. El nou Consell ha donat continuïtat a l’estructura directiva, amb les àrees executives de l’associació, la patronal, la gestió i la consultoria.

Des de l’àrea de gestió s’ha creat l’entitat CSC Atenció Social, SLU (societat participada al 100% pel CSC), que té com a objecte social la provisió dels concerts dels centres sociosanitaris de Cornellà i Viladecans. La creació de CSC Atenció Social respon a la voluntat expressada pel patronat de la Fundació S21 de centrar la tasca d’aquesta última en la promoció de la xarxa pública de serveis socials i d’atenció domiciliària i de desvincular-la de la gestió directa de centres, tal com feia des de 2006.

El 2011 ha estat un any molt difícil per a la gestió en el camp de la salut atès que tots els proveïdors han hagut de suportar reduccions al voltant del 10% en els seus ingressos. En l’entorn de CSC, SA, el model de gestió integral del CIS Cotxeres (que ja ha arribat al 90% d’explotació) només està esperant la incorporació de la rehabilitació ambulatòria i domiciliària per a l’exercici 2012. Fins ara, el desplegament està resultant un èxit i, amb grans esforços per part dels professionals, s’ha conservat l’equilibri econòmic. De la mateixa manera, la fórmula d’autogestió de l’EAP de la Roca del Vallès continua sent sòlida i ha permès superar de forma responsable un exercici amb moltes restriccions i ha mantingut uns resultats excel·lents.

L’àrea de consultoria ha patit un període d'alentiment en els projectes de l’àrea nacional com a conseqüència de la situació econòmica a tot Espanya. La nostra presència ha experimentat un creixement a l’entorn llatinoamericà, concretament al Brasil i Xile, i en una proporció més reduïda al Marroc. Hem iniciat una nova forma de contacte amb clients i socis de CSC, SA més enllà del nostre territori amb l’edició d’una newsletter internacional que es va llançar al mes de febrer i que arriba a més de 1.200 destinataris de forma bimensual.

Tots els professionals de les empreses del grup CSC, SA han estat modèlics en l'adaptació als sacrificis amb què s’ha superat l’exercici. Els expressem el més profund agraïment des d’una entitat que s’està adaptant de forma permanent, innovant en la prestació de serveis i en la transmissió de coneixement. Tenim il·lusió en el futur perquè, malgrat les dificultats, hi ha oportunitats per fer-nos millors i de continuar creixent, i tenim la voluntat d’aprofitar-les al màxim.

Ramon Cunillera i Grañó
Director general de CSC, SA
Director general de CSC