Informació corporativa

Presentació

Òrgans de govern

Consultoria

Gestió

CATALÀ | ESPAÑOL


CSC, SA

Consell d’Administració

President
Manel J. Ferré i Montañés

Vicepresident segon
Joan Benet i Arqué

Consellers
Jordi Bachs i Ferrer
Marc Castells i Berzosa
Josep Cortada i Vila
Joaquim Esperalba i Iglesias
Joan Farré i Calpe
Albert Fernández i Terricabras
David Gómez i Villar
Teresa Gomis de Barberà
Ivan Planas i Miret
Jaume Portús i Arimany
Joan Rodés i Teixidor
Albert Serra i Martín
Joaquim Serrahima i Viladevall
Santi Vila i Vicente
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

Secretària
Yolanda Puiggròs i Jiménez de AntaCSC CiG

Equip directiu

Director general
Ramon Cunillera i Grañó

Director de Consultoria
Josep Lluís Segú i Tolsa

Director de Gestió
Jordi Valls i Solé

Director economicofinancer
Eduard Casadevall i Sarrablo

Directora de Comunicació
Cristina Ferrer i López

Director de Recursos Humans
Josep Lluís Rus i Moreno

Directora de Serveis Jurídics
Yolanda Puiggròs i Jiménez de Anta