Informació corporativa

Consultoria

Gestió

Gestió directa

Suport a la gestió

CATALÀ | ESPAÑOL


ABS La Roca del Vallès

L’ABS la Roca del Vallès organitza l’activitat en tres centres: el CAP Vicenç Papaceit, el Consultori Local la Torreta i el Consultori Local Santa Agnès de Malanyanes.

Actuem a partir d’una visió integral de l’atenció a la salut individual i col·lectiva, prevenció, protecció i assistència, del treball en xarxa i de la cooperació amb tots els dispositius i recursos del territori més pròxim al ciutadà.


Serveis
Medicina familiar i comunitària
Pediatria familiar i comunitària
Salut sexual i reproductiva
Odontologia
Podologia
Petita cirurgia
Suport psicològic a la infància
Programes especials de promoció i prevenció de la salut
Exploracions complementàries:
ECG, espirometries i audiometries
Serveis socials*
Punt-dona: assessorament jurídic sobre igualtat d'oportunitats**
Consultories d'endocrinologia i salut mental d'adults
Control del tractament anticoagulant oral

* Servei prestat per l'Equip d'Atenció Social de l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
** Servei prestat per l'Ajuntament de la Roca del Vallès i la Diputació de Barcelona.

Resultats econòmics
Ingressos
1.788.637,06 €
Cartera estàndard
1.455.744,63 €
Cartera complementària
332.892,43 €
Despesa de farmàcia*
1.333.138,08 €
* Respecte al 2011 la despesa ha disminuït un 13,64%.

Visites
2011
2012
Medicina de família
24.368
24.138
Pediatria
5.536
5.000
Odontologia
10.881
8.046
Infermeria
25.097
23.021
Treball social
4.552
3.056
Podologia
526
513
U. Investigació
715
914
Altres
6.288
6.484
Coordinació
27
21
Activitat de la Unitat d'Atenció al Ciutadà
106.275
106.990

Recursos humans
6 metges de família
1 pediatra
4 odontòlegs
1 ortodoncista
1 cirurgià maxil·lofacial
1 higienista
1 auxiliar de clínica
1 llevadora
1 metge de sistemes d'informació
1 farmacèutica
1 podòleg
6 infermeres
2 treballadors socials
2 educadores socials
7 administratius i atenció a l'usuariEn l'àmbit de la recerca, durant el 2011-2012 s'ha consolidat el clúster iniciat al 2010 amb l'EAP Centelles, l'EAP El Remei i l'EAP Balenyà.


Més informació del centre:
www.absroca.consorci.org
Memòria 2012 (PDF)