Informació corporativa

Consultoria

Gestió

Gestió directa

Suport a la gestió

CATALÀ | ESPAÑOL


Centres de la gent gran de la Roca del Vallès

El Servei Públic de Centres de la Gent Gran és un servei d’atenció no residencial que té com a objectius afavorir el benestar de la gent gran del municipi, fer una prevenció del deteriorament propi de l’envelliment i fomentar la participació i integració de la gent gran a la vida social.

Els centres de la gent gran de la Torreta, Santa Agnès de Malanyanes i la Roca del Vallès són equipaments que ofereixen serveis i activitats a la població sota la direcció d’equips professionals amb la participació de les associacions de gent gran.