Informació corporativa

Consultoria

Gestió

Gestió directa

Suport a la gestió

CATALÀ | ESPAÑOL


Centre Social i Sanitari de Viladecans
Frederica MontsenyServeis
CSS Frederica Montseny. Internament
Atenció mèdica
Atenció d'infermeria
Atenció psicològica
Rehabilitació
Teràpia ocupacional
Logopèdia
Treball social - atenció a l'usuari
Animació sociocultural
Suport espiritual
Farmàcia
Serveis complementaris (perruqueria, podologia)
Centre de Dia i Hospital de Dia Sant Jordi de Viladecans
Atenció mèdica, psicològica i social
Ajuda a la recuperació i millora de l'autonomia personal i social
Seguiment i avaluació periòdica de cada pacient
Suport a la família
Continuïtat assistencial amb altres recursos socials i assistencials

Recursos estructurals
Places sociosanitàries
Unitat de Convalescència
Unitat de Cures Pal·liatives
Unitat de Llarga Estada
Hospital de Dia Sant Jordi
Places socials
Residència assistida
Centre de Dia Sant Jordi

Recursos humans
Persones equivalents a jornada completa
99

Recursos econòmics
6.082.321,73 €

Activitat
2010
2011
2012
Cures pal·liatives
Ingressos
116
146
122
Altes
104
148
120
Estades
3658
3844
3986
Ocupació (%)
77,10
87,7
90,79
Convalescència
Ingressos
224
231
220
Altes
195
228
222
Estades
13182
13.178
11840
Ocupació
88,10%
97,6%
87,42%
Llarga estada
Ingressos
52
56
36
Altes
26
45
35
Estades
10173
9562
9647
Ocupació (%)
92,90
97,0
97,60
Hospital de dia
Ingressos
31
30
29
Altes
29
30
32
Estades
5978
5654
6594
Ocupació (%)
79,40
85,2
99,12
Internament social
Persones ateses
124
127
133
Altes
27
33
37
Estades
35038
34646
34978
Ocupació (%)
98,00
97
97,52
Centre de dia
Pacients atesos
30
25
35
Altes
11
8
17
Estades
3737
3998
3744
Ocupació (%)
74,80
81,14
76,14
Privats
Pacients atesos
21
Altes
15
Estades
1948
Ocupació (%)
75,15

S'ha signat l’acord per a la presència de voluntariat de l’Associació Espanyola Contra el Càncer a la nostra unitat de cures pal·liatives i al mes de maig s'ha iniciat l'activitat amb la incorporació de quatre voluntaris.