Informació corporativa

Consultoria

Gestió

Gestió directa

Suport a la gestió

CATALÀ | ESPAÑOL


SAD La Roca


Activitat
Atenció a la persona
Hores
2.341,16
Usuaris atesos
36
Atenció a la llar
Hores
2.620,5
Usuaris atesos
48

Recursos econòmics

74.637,46 €


Recursos humans (plantilla mitjana)

16