Informació corporativa

Consultoria

Gestió

Gestió directa

Suport a la gestió

CATALÀ | ESPAÑOL


SAD Molins de Rei


Activitat
Atenció a la persona
Hores
11.590,75
Usuaris atesos
108
Atenció a la llar
Hores
5.665,50
Usuaris atesos
109

Recursos econòmics

306.568,08 €


Recursos humans (plantilla mitjana)
19,91