Informació corporativa

Consultoria

Projectes nacionals

Projectes internacionals

Projectes d'infraestructures

Projectes de sistemes
d'informació


Projectes de formació

Visites

Gestió

CATALÀ | ESPAÑOL


Projectes nacionals


Catalunya

Estudi de diagnòstic de salut pública municipal a la demarcació de Girona

Suport a la gestió de medicaments del Centre Integral de Salut Cotxeres i propostes de millora

Suport a la gestió de medicaments de l'Àrea Bàsica de Salut La Roca del Vallès

Disseny d'un model integral de millora de la gestió dels medicaments i productes sanitaris i aplicació i validació del mateix en residències assistides

Acompanyament en l'elaboració d'una Guia per a la realització d'acords de compra per resultats de medicaments per al Servei Català de la Salut

Diagnòstic i suport a la implantació de les accions de millora per a l'acreditació d'atenció primària a CAPSE

Avaluació de l'impacte de la utilització de medicaments en dosi unitària en atenció primària i sociosanitària

Desenvolupament del model d'atenció oncològica del Parc de Salut Mar

Hospital de la Cerdanya


Comunitat de Madrid

Creació i posada en marxa d'una unitat funcional a l'Institut de l'Aparell Locomotor (IAL) de l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid (2a fase)

Desenvolupament d'un nou model d'atenció oncològica a l'Hospital Clínic San Carlos de Madrid (HCSC)

Acompanyament en el desenvolupament d'un Acord de Risc Compartit (ARC) entre Merck i els centres: Institut Català d'Oncologia (ICO) l'Hospitalet Hospital Duran i Reynals, ICO Badalona Hospital Germans Trias i Pujol i ICO Girona Hospital Doctor Trueta

Detall dels projectes

Catalunya

Estudi de diagnòstic de salut pública municipal a la demarcació de Girona

Girona. Maig 2011 - desembre 2012

Contractant
DipSalut Diputació de Girona

Descripció
Oferir suport a DipSalut en l’elaboració de plans municipals de salut pública, una de les actuacions que identifica com a claus per millorar el suport als ajuntaments adherits al seu catàleg de serveis.


Suport a la gestió de medicaments del Centre Integral de Salut Cotxeres
i propostes de millora

Barcelona. Gener 2012 - desembre 2012

Contractant
CSC Vitae

Descripció
Suport a la gestió del medicament en el Centre d’Atenció Primària, específicament en els aspectes vinculats a la selecció, prescripció i utilització de fàrmacs, amb l’objectiu d’optimitzar les decisions clíniques i aconseguir un ús eficient i segur.


Suport a la gestió de medicaments de l’Àrea Bàsica de Salut La Roca del Vallès

La Roca del Vallès (Barcelona). Gener 2012 - desembre 2012

Contractant
ABS La Roca del Vallès

Descripció
Suport i assessorament farmacèutic als professionals de l’ABS La Roca del Vallès per a l’optimització de recursos amb l’objectiu de millorar la qualitat assistencial rebuda pel pacient i incrementar la seguretat pel que fa a la presa de medicaments.


Disseny d’un model integral de millora de la gestió dels medicaments
i productes sanitaris i aplicació i validació del mateix en residències assistides

Barcelona. Setembre 2012 - març 2014

Contractant
Fundació Edat & Vida

Descripció
El projecte es basa en: a) el disseny d’un model de gestió de productes farmacèutics i sanitaris en centres residencials per a gent gran, en el territori espanyol;
b) la implantació d’aquest model en centres (pilots) amb la pretensió d’obtenir millores operatives en els àmbits principals (clínic, logístic, seguretat i econòmic) que incideixen en l’esmentada gestió de medicaments i productes sanitaris.


Acompanyament en l’elaboració d’una Guia per a la realització d’acords de compra
per resultats de medicaments per al Servei Català de la Salut

Barcelona. Desembre 2012 - desembre 2013

Contractant
Astra Zeneca

Descripció
El projecte pretén generar unes recomanacions normalitzades en forma de Guia de Decisió i Aplicació dels Acords de Compra per Resultats (ACR) en el Sistema de Salut de Catalunya.


Diagnòstic i suport a la implantació de les accions de millora
per a l’acreditació d’atenció primària a CAPSE

Barcelona. Novembre 2012 - desembre 2013

Contractant
Consorci d’Atenció Primària de Salut de l’Eixample (CAPSE)

Descripció
Realització d’un diagnòstic inicial dels estàndards d’acreditació demandats per l’autoritat sanitària (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya), i suport a la millora d’aquests estàndards per aconseguir el nivell requerit. Transferència de coneixement del model a l’equip directiu de CAPSE, perquè tinguin un bon nivell d’autonomia en la seva implantació, desenvolupament i millora futura.


Avaluació de l’impacte de la utilització de medicaments en dosi unitària
en atenció primària i sociosanitària

Barcelona. Maig 2012 - juliol 2012

Contractant
ONEDOSE PHARMA

Descripció
Avaluar l’impacte derivat de la utilització de fàrmacs envasats en dosi unitària independent, en comparació amb la prescripció de preparats en envàs habitual, en els següents aspectes:
- Impacte econòmic derivat de la utilització d’aquest producte en comparació amb els habituals en atenció primària de salut.
- Impacte sobre les farmacioles domiciliàries (unitats galèniques prescrites i dispensades en excés en funció de la durada del tractament, que hipotèticament no seran consumides durant el procés i s’acumularan en els domicilis dels pacients) utilitzant aquest producte en comparació amb els habituals en atenció primària de salut.
- Impacte sobre els recursos invertits en la preparació i dispensació de medicaments en centres d’internament de crònics (residència assistida o de llarga estada).


Desenvolupament del model d’atenció oncològica del Parc de Salut Mar

Barcelona. Setembre 2011 - febrer 2012

Contractant
Parc de Salut Mar

Descripció
Acompanyament en el desenvolupament del model d’atenció oncològica per tal de millorar l’atenció a pacients i familiars al llarg del procés natural de la malaltia. Elaboració del pla estratègic i posada en marxa del model, desenvolupament pilot de les unitats funcionals de segona generació.


Hospital de la Cerdanya

Puigcerdà. Febrer 2012

Contractant
Fundació Hospital de Puigcerdà

Descripció
Suport en l’elaboració del Pla assistencial i econòmic de l’Hospital de la Cerdanya.Comunitat de Madrid

Creació i posada en marxa d’una unitat funcional a l’Institut de l’Aparell Locomotor (IAL)
de l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid (2a fase)

Madrid. Juliol 2012 - desembre 2012


Contractant
Hospital Clínic San Carlos de Madrid (HCSC)

Descripció
El projecte va desenvolupar una Unitat Funcional en l’IAL a fi de testar la idoneïtat de les unitats funcionals dins del mateix, alhora que l’equip directiu adquirís l’experiència necessària per replicar posteriorment el model a la resta d’unitats funcionals que componen l’organigrama de l’IAL.


Desenvolupament d’un nou model d’atenció oncològica a l’Hospital Clínic
San Carlos de Madrid (HCSC)

Madrid. Agost 2012 - desembre 2012

Contractant
Hospital Clínic San Carlos de Madrid (HCSC)

Descripció
L’Hospital Clínic San Carlos va optar per la posada en marxa d’un nou model d’atenció oncològica per tal de reforçar la implicació de tots els serveis implicats en els processos oncològics i millorar l’atenció als pacients i familiars. Aquest nou model va comptar amb un pla estratègic aprovat per la Direcció del centre. L’objectiu de la consultoria va ser l’acompanyament i traducció d’aquest pla estratègic a un pla operatiu que posés en marxa amb caràcter de pilot dues unitats funcionals que siguin la base del posterior desenvolupament de totes aquelles que es preveuen en el pla estratègic.


Acompanyament en el desenvolupament d’un Acord de Risc Compartit (ARC) entre Merck
i els centres: Institut Català d’Oncologia (ICO) l’Hospitalet Hospital Duran i Reynals,
ICO Badalona Hospital Germans Trias i Pujol i ICO Girona Hospital Doctor Trueta

Madrid. Novembre 2011 - desembre 2012

Contractant
Merck Serono

Descripció
Dissenyar i redactar un Acord de Risc Compartit (ARC) per al fàrmac Cetuximab en càncer de còlon rectal.