Informació corporativa

Presentació

Òrgans de govern

Consultoria

Gestió

CATALÀ | ESPAÑOLPreparats per respondre millor als reptes de futur

Com fem cada any després del tancament de comptes, obrim l’exercici d’ordenar i avaluar l’activitat de CSC, SA per als nostres associats, per al sector i per tot aquell que tingui interès a conèixer l’activitat del Consorci de Salut i Social de Catalunya en l’àmbit anomenat “mercantil” a través de la Memòria que aquí us presentem.

La nostra activitat en el camp del negoci la dicten sempre les necessitats i els interessos dels nostres associats. Fins i tot quan aquesta activitat passa per l’“exportació” a altres països, a través de la nostra consultoria internacional, del coneixement que han generat els nostres professionals, al si del model sanitari català.

Aquest any 2012, de fortíssimes tensions econòmiques als centres i al sector, l’objectiu principal de CSC, SA era assolir l’equilibri econòmic i podem dir amb satisfacció que l’hem acomplert. I en aquelles ocasions en què el Consorci ha tingut l’encàrrec de fer gestió directa d’equipaments, hem aconseguit assolir l’equilibri pressupostari acomplint amb escreix tots els indicadors de qualitat del CatSalut i de l’ICASS.

L’equilibri i els bons resultats han estat, doncs, el balanç de la gestió directa a l’Àrea Bàsica de Salut de La Roca del Vallès i al Centre Integral de Salut Cotxeres. Juntament amb aquesta activitat, l’Àrea de Gestió de CSC-CiG ha culminat el procés de transformació de la majoria dels antics contractes de gestió en diferents modalitats de contracte de suport a la gestió, més ajustades a les necessitats específiques dels centres-clients.

Quant a la consultoria internacional, l'any 2012 s’han consolidat les oficines de Mèxic, Brasil i Colòmbia i s’han obert noves línies de treball a Hondures i a la República Dominicana, sempre en torn del suport a nivell de planificació o de macro i messogestió, de sistemes de salut integrats o en xarxa.

Al llarg del 2012, a més de l’activitat pròpia de consultoria i de gestió/suport a la gestió, CSC, SA ha format part del procés de reorientació estratègica que ha endegat el Consorci de Salut i Social de Catalunya. S’ha fet una reflexió col·lectiva sobre quin és el paper de la SA en el conjunt de l’activitat del Consorci i com es pot millorar la seva cartera de serveis per fer-la encara més útil als associats –que, en definitiva, en són els propietaris– i als clients, davant els reptes que planteja el futur per a tots els que servim els sistemes públics de salut i d’atenció a la dependència a Catalunya i al món.

Manel J. Ferré Montañés
Presidente de CSC, SA