Presentacions

Consultoria

Projectes nacionals

Projectes internacionals

Projectes d'infraestructures

Projectes de sistemes
d'informació


Projectes de formació

Visites

Gestió

La Fundació

Activitat associativa del CSC

Òrgans de govern
i equips directius 2009El futur de Consultoria i Gestió

El món, el país, el sector salut i la nostra societat afronten el futur immediat amb preocupació. Tenim per davant uns anys en els quals apel·larem sovint a la responsabilitat individual i a la generositat col·lectiva per superar les dificultats. I serà més necessari que mai tenir present la visió de l’empresa per encertar les estratègies de futur i evitar caure en la regressió.

La creació de les empreses mercantils del Consorci, a la dècada dels 90, responia a l’oportunitat de projectar en mercats nacionals i internacionals, tota l’experiència acumulada dels gestors catalans en els primers anys de construcció de l’actual sistema de salut. El nostre model de provisió era pioner en la defensa dels valors d’eficiència i qualitat, amb fórmules de gestió empresarial, per a hospitals i centres sanitaris públics. Amb els pas dels anys aquesta experiència i la participació d’experts de primer nivell que han contribuït a desenvolupar-la han adquirit un valor incalculable.

La situació actual fa necessari que adaptem la nostra oferta de serveis, sense renunciar a la mateixa estratègia que mantenim viva després de prop de vint anys: difondre els valors d’una gestió moderna dels equipaments públics de salut, a través dels instruments provats amb èxit a les nostres organitzacions.

El model de gestió gerencial externa creat per CSC-CiG i que s’ha aplicat en diverses institucions durant els darrers 15 anys, ha estat substituït, parcialment i de forma progressiva, per l’assessorament permanent als equips gestors del propi centre. En aquest nou model, CSC-CiG aporta valor compartint experiència, cerca la proximitat a l’hora de donar suport operatiu als canvis, ofereix criteris rigorosos als gestors en les seves anàlisis i proporciona serveis matrius àgils, per facilitar processos a nivell local.

Al mateix temps, estem impulsant noves fórmules de gestió directa en els àmbits de l’atenció primària de salut i en l’atenció a la dependència. La incorporació de nous projectes ha de proporcionar escala econòmica i prestigi propi, reconeixent una manera genuïna de gestionar equips professionals en la defensa dels valors de CSC: vocació de servei, principis ètics i responsabilitat social, proximitat a les persones, desenvolupament del coneixement i rigor econòmic.

La presència de CSC a l’exterior, a través de la consultoria nacional i internacional, està més vigent que mai. Seguim compartint coneixement i projectant model a Espanya i a Llatinoamèrica. No obstant, per la necessitat de fer perdurable aquesta activitat, haurem de plantejar millores en el mapa de recursos propis (concentrant direccions de projectes i amb participació 100% CSC) amb el propòsit de cobrir de forma eficient la nostra presència a tots els territoris on ja estem presents i a nous destins. També caldrà fer un esforç per adaptar l’oferta de projectes a les noves necessitats, com ara la reorganització de processos o les transformacions organitzatives assistencials.

Treballant superarem els reptes, aprofitarem el moment per confirmar les nostres capacitats, projectarem les millores i compartirem el talent dels nostres col·laboradors a través de l’activitat de CSC, SA al servei de tercers. Tenim una excel·lent oportunitat per adaptar-nos, per millorar i, fins i tot, per créixer.

Ramon Cunillera
Director general de CSC, SA i director de Gestió del CSC