Presentacions

Consultoria

Gestió

La Fundació

Activitat associativa del CSC

Òrgans de govern
i equips directius 2009
CSC

Consell Rector

President
Josep Abelló i Padró
 
Vicepresidents
Jordi Aymamí i Roca
Manel Ferré i Montañés
Ricard Gomà i Carmona
Pere Prat i Boix

Vocals
Roser Aguilar i Vidal (convidada)
Montserrat Ballarín i Espuña
Ramon Cunillera i Grañó (convidat)
Joan Farré i Calpe (convidat)
Josep Maria Loza i Xuriach (convidat)
Josep Mayoral i Artigas
Amparo Piqueras i Manzano
Joan Planella i Casasayas
Tomàs Sobraqués i Callicó
Josep Trias i Figueras

Secretària
Yolanda Puiggròs i Jiménez de AntaCSC, SA

Consell d’Administració

President
Josep Maria Loza i Xuriach

Conseller delegat
Josep Abelló i Padró

Vocals
Jordi Aymamí i Roca
Ramon Cunillera i Grañó
Núria Paniello i Cuartero
Josep Prat i Domènech

Secretària
Yolanda Puiggròs i Jiménez de AntaCSC CiG

Equip directiu

Director general
Ramon Cunillera i Grañó

Director de Consultoria
Josep Lluís Segú i Tolsa

Director de Gestió
Jordi Valls i Solé

Director economicofinancer
Eduard Casadevall i Sarrablo

Directora de Comunicació
Cristina Ferrer i López

Director de Desenvolupament Corporatiu
Joan Manuel Peña i Laurnaga

Directora de Recursos Humans
Carmen de Montagut i Figuerol ( fins al 31 de gener)
Pilar Rol i Miguel (a partir de l’1 de febrer)

Directora de Serveis Jurídics
Yolanda Puiggròs i Jiménez de AntaFundació S21

Patronat

President
Josep Abelló i Padró

Patrons
Emília Altarriba i Alberch
Roser Castillo i Pérez
Ramon Cunillera i Grañó
Esperança Esteve i Ortega
Josep Maria Loza i Xuriach
Manel Mas i Estela
Ignasi Prats i Espar
Matías Vives i March
Jordi Roca i Cases

Secretària
Yolanda Puiggròs i Jiménez de Anta


Equip directiu

Centre Social i Sanitari de Viladecans Frederica Montseny
Montserrat Grífol i Porta

Centre Sociosanitari Sant Jordi de Cornellà de Llobregat
Elisabet Veciana i Solé (fins al 31 de juliol)
Domingo Gutiérrez i Bustillo (a partir de l’1 d’agost)

Complex Gent Gran Sant Oleguer
Anna Lasala i Silera

Hospital Caixa Catalunya, Centre Sociosanitari de la Vall d’Hebron
Xavier Albalat i Arandes

Servei d’Atenció Domiciliària de Montcada i Reixac
Victòria Coll i Bertran

Servei d’Atenció Domiciliària de Santa Coloma de Gramenet
Victòria Coll i Bertran (a partir del mes de novembre)