Presentacions

Josep Abelló
President del CSC

Josep M. Loza
President CSC, SA

Ramon Cunillera
Director General de CSC, SA
Director de gestió del CSC

Roser Aguilar
Directora de la Fundació S21
directora d'Atenció Social
del CSC

Joan Farré
Director tècnic del CSC

Consultoria

Gestió

La Fundació

Activitat associativa del CSC

Òrgans de govern
i equips directius 2009