Informació corporativa

Presentació · Manel J. Ferré
President de CSC, SA

Presentació · Ramon Cunillera
Director general de CSC, SA
Director general de CSC

Òrgans de govern

Consultoria

Gestió

CATALÀ | ESPAÑOL


CSC, SA

Consell d’Administració

President
Manel J. Ferré i Montañés

Vicepresident primer
Ramon Bagó i Agulló

Vicepresident segon
Joan Benet i Arqué

Consellers
Jordi Bachs i Ferrer
Marc Castells i Berzosa
Josep Cortada i Vila
Joaquim Esperalba i Iglesias
Joan Farré i Calpe
David Gómez i Villar
Teresa Gomis de Barberà
Francesc José María i Sánchez
Carles Manté i Fors
Amando Martín i Zurro
Núria Paniello i Cuartero
Ivan Planas i Miret
Jaume Portús i Arimany
Joan Rodés i Teixidor
Joaquim Serrahima i Viladevall
Josep M. Via i Redons
Santi Vila i Vicente
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (representat per Dolors Heras i Ribot)

Secretària
Yolanda Puiggròs i Jiménez de AntaCSC CiG

Equip directiu

Director general
Ramon Cunillera i Grañó

Director de Consultoria
Josep Lluís Segú i Tolsa

Director de Gestió
Jordi Valls i Solé

Director economicofinancer
Eduard Casadevall i Sarrablo

Directora de Comunicació
Cristina Ferrer i López

Director de Recursos Humans
Josep Lluís Rus i Moreno

Directora de Serveis Jurídics
Yolanda Puiggròs i Jiménez de Anta