Presentacions

Josep Abelló
President del CSC

Josep M. Loza
President CSC, SA

Ramon Cunillera
Director General de CSC, SA
Director de gestió del CSC

Roser Aguilar
Directora de la Fundació S21
directora d'Atenció Social
del CSC

Joan Farré
Director tècnic del CSC

Consultoria

Gestió

La Fundació

Activitat associativa del CSC

Òrgans de govern
i equips directius 2009El futur de Consultoria i Gestió

El món, el país, el sector salut i la nostra societat afronten el futur immediat amb preocupació. Tenim per davant uns anys en els quals apel·larem sovint a la responsabilitat individual i a la generositat col·lectiva per superar les dificultats. I serà més necessari que mai tenir present la visió de l’empresa per encertar les estratègies de futur i evitar caure en la regressió.

La creació de les empreses mercantils del Consorci, a la dècada dels 90, responia a l’oportunitat de projectar en mercats nacionals i internacionals, tota l’experiència acumulada dels gestors catalans en els primers anys de construcció de l’actual sistema de salut. El nostre model de provisió era pioner en la defensa dels valors d’eficiència i qualitat, amb fórmules de gestió empresarial, per a hospitals i centres sanitaris públics. Amb els pas dels anys aquesta experiència i la participació d’experts de primer nivell que han contribuït a desenvolupar-la han adquirit un valor incalculable.

La situació actual fa necessari que adaptem la nostra oferta de serveis, sense renunciar a la mateixa estratègia que mantenim viva després de prop de vint anys: difondre els valors d’una gestió moderna dels equipaments públics de salut, a través dels instruments provats amb èxit a les nostres organitzacions.

El model de gestió gerencial externa creat per CSC-CiG i que s’ha aplicat en diverses institucions durant els darrers 15 anys, ha estat substituït, parcialment i de forma progressiva, per l’assessorament permanent als equips gestors del propi centre. En aquest nou model, CSC-CiG aporta valor compartint experiència, cerca la proximitat a l’hora de donar suport operatiu als canvis, ofereix criteris rigorosos als gestors en les seves anàlisis i proporciona serveis matrius àgils, per facilitar processos a nivell local.

Al mateix temps, estem impulsant noves fórmules de gestió directa en els àmbits de l’atenció primària de salut i en l’atenció a la dependència. La incorporació de nous projectes ha de proporcionar escala econòmica i prestigi propi, reconeixent una manera genuïna de gestionar equips professionals en la defensa dels valors de CSC: vocació de servei, principis ètics i responsabilitat social, proximitat a les persones, desenvolupament del coneixement i rigor econòmic.

La presència de CSC a l’exterior, a través de la consultoria nacional i internacional, està més vigent que mai. Seguim compartint coneixement i projectant model a Espanya i a Llatinoamèrica. No obstant, per la necessitat de fer perdurable aquesta activitat, haurem de plantejar millores en el mapa de recursos propis (concentrant direccions de projectes i amb participació 100% CSC) amb el propòsit de cobrir de forma eficient la nostra presència a tots els territoris on ja estem presents i a nous destins. També caldrà fer un esforç per adaptar l’oferta de projectes a les noves necessitats, com ara la reorganització de processos o les transformacions organitzatives assistencials.

Treballant superarem els reptes, aprofitarem el moment per confirmar les nostres capacitats, projectarem les millores i compartirem el talent dels nostres col·laboradors a través de l’activitat de CSC, SA al servei de tercers. Tenim una excel·lent oportunitat per adaptar-nos, per millorar i, fins i tot, per créixer.

Ramon Cunillera
Director general de CSC, SA i director de Gestió del CSC