Presentacions

Josep Abelló
President del CSC

Josep M. Loza
President CSC, SA

Ramon Cunillera
Director General de CSC, SA
Director de gestió del CSC

Roser Aguilar
Directora de la Fundació S21
directora d'Atenció Social
del CSC

Joan Farré
Director tècnic del CSC

Consultoria

Gestió

La Fundació

Activitat associativa del CSC

Òrgans de govern
i equips directius 2009Bons resultats en un any difícil

Per a CSC, SA 2009 ha estat un any complicat a causa de la crisi econòmica, però és remarcable que no només hem aconseguit resultats positius, sinó que s’han dut a terme una sèrie de projectes que vindrien a corroborar la teoria que, d’una situació difícil, se’n poden crear oportunitats.

Un fet destacat d’aquest exercici és la construcció del Centre Integral de Salut Cotxeres; un projecte en el qual i per torn, s’han anat implicant totes les àrees i perfils professionals de CSC, SA.

En la mateixa línia, seguim aportant experiència a la gestió de projectes per a la construcció i equipament d’hospitals i centres de salut, a demanda de les administracions o dels associats al Consorci. Proporcionem suport en solucions TIC als associats i centres que gestionem directament i hem incrementat l’establiment de sinèrgies entre els centres que reben suport a la gestió des de CSC-CiG.

Aquest any ha crescut notablement la gestió de recursos per a l’atenció a la dependència; s’han redoblat, amb èxit, els esforços de la consultoria internacional en el creixement de les filials de Brasil i Mèxic i en projectes conjunts amb l’Organització Panamericana de la Salut, i ens hem establert com la consultoria líder de l’Estat espanyol en obertura i trasllat d’hospitals.

Finalment, en l’àmbit de la gestió directa d’atenció primària, l’EAP de la Roca del Vallès ha obtingut excel·lents resultats en els indicadors de benchmark de la seva Regió.

Valorant l’activitat del 2009 tenim la confiança que, malgrat les dificultats de l’entorn i globals, la feina feta amb professionalitat, rigor i honestedat, no només té futur, sinó que és l’únic camí possible per assegurar unes bases sòlides sobre les quals seguir construint.

Josep M. Loza
President del Consell d’Administració de CSC, SA